Prázdny

Inštalácia podlahy

Samolepiaci systém Elastilon

Prázdny
Empty

Inštalacia na ELASTILON

Celoplošné lepenie

Inštalácia klincovaním

Húsenicové lepenie

Plávajúco lepením spoja

 

Pre drevené podlahy s perom a drážkou doporučujeme ako jeden z najvhodnejších a najjednoduhších spôsobov pokládky systém ELASTILON, konkrétne verziu  ELASTILON STRONG pretože využíva výhody spoja pero-drážka, neobmedzuje veľkosť položenej plochy a poskytuje vyšší akustický komfort s mäkším došlapom.
 

Výhody tohto celosvetovo patentovaného revolučného spôsobu pokládky:

 ideálne riešenie obvyklého problému rozťažnosti a zrážania drevenej podlahy
 udržiava neustále pružné ťahové napatie sťahovaním jednotlivých segmentov podlahy spolu, čím obmedzuje vytváranie medzier.
 suchá inštalácia zamedzuje deformácii (kriveniu) segmentov podlahy
 pri novostavbach umožňuje pokládku už pri obsahu vlhkosti betónovej podlahy 3,9%
 netoxická inštalácia s minimom lepidla a bez klincovania, podlaha sa môže ihneď používať
 jednoduchá a vysoko produktívna inštalácia s úsporou času 50-70%
 zníženie hlučnosti kroku o 10db predstavuje komfort nielen pre užívateľa ale aj pre susedov vo viacposchodových budovách či apartmánoch
 vyššia úroveň bývania s pridanou hodnotou. Zvuk chôdze sa stane „šepotom“

Pozrite si:

METÓDA POKLÁDKY ELASTILON®

1. Uložte PE protivlhkostnú zábranu na podkladovú podlahu v pásoch s prekrytím 20-25cm

2. Roztočte ELASTILON ponad PE fóliu tesne veľa seba (ELASTILON sa nesmie prekrývať)

3. Otočte ELASTILON tak aby ochranná fólia bola na vrchnej strane

4. Pokryte celú plochu podlahy ELASTILONOM, ochranná fólia je na vrchu

5. Stiahnite ochrannú fóliu z samolepiacvej vrstvy o 1 až 2 šírky podlahovej dosky. Samolepiaca vrstva je teraz odkrytá.

6. Pripravte si náhradnú ochrannú fóliu a prehnite na polovicu*
 

7. Opatrne položte náhradnú ochrannú fóliu ohnutou stranou k stene

8. Umiestnenie ochrannej náhradnej fólie je na obrázku
 

9. Prvý rad podlahy je teraz možné položiť na fóliu
 

10. Umiestnite medzerníky medzi stenu a podlahu.
Pre našu masívnu dubovú podlahu minimálne 18mm.

11. Ďalší rad podlahy nasunte na predošlý tak aby bol správne položený, až následne povytiahnite ochrannú fóliu pred koniec šírky parkety, pokiaľ po-vytiahnete fóliu viac, zatlačte ju naspať pod pero posledného radu podlahy.

12. Odteraz môžete uložiť niekoľko radov bez medzier až povytiahnete ochrannú fóliu medzi podlahou a samolepiacou vrstvou.

 

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU

Pripravenosť podkladu:

Podklady k pokládke musia zodpovedať všeobecne uznávaným pravidlám oboru pri dodržaní VOB, časť C, DIN 18 356  ,,Pokladanie parketových podláh”  Podklady teda musia byť suché, rovné, pevné a čisté. Minerálne podklady môžu mať podľa merania CM- prístrojom zvyškovú vlhkosť maximálne 2 % percentá, anhydritové potery maximálne 0,5 percenta. Nerovnosti podkladu 3 a viac milimetrov na prvý meter a 2 alebo viac milimetrov na každý ďalší bežný meter sa musia vyrovnať v súlade s DIN 18 202, tabuľka 3, riadok 4.
Všetky minerálne podklady (s výnimkou liateho asfaltového poteru) treba vyložiť PE fóliou v hrúbke 0,2 milimetra vo forme vaničky a okraje fólií sa musia na spojoch prekrývať najmenej o 20 centimetrov a spoje musia byť prelepené.

U nepodpivničených priestorov a základoch, pri ktorých nie je zabezpečená dostatočná ochrana proti vlhkosti, je treba položiť fóliu z umelej hmoty v hrúbke minimálne 1,2 milimetra alebo obdobnú parozábranu. Pásy musia byť spolu natrvalo zlepené a pri stenách vytiahnuté do výšky vo forme vaničky.


Základné podmienky inštalácie:

Všetok inštalačný materiál (parkety, lepidlá, parozábranová podložka) by mal byť umiestnený do miesta inštalácie minimálne 4 dni pred samotnou inštaláciou. Balenia parkiet nerozbalujte. Pred pokládkou skontrolujte, či balenie neobsahuje poškodené parkety. Masívna dubová podlaha je prírodný produkt a preto sa môžu jednotlivé diely podlahy farebne a štruktúrov odlišovať. Pre rovnomernejšie rozdelenie farebných a štruktúrnych odchýliek odporúčame pred pokládkou premiešať niekoľko (4-6) balení parkiet. Vhodné podmienky na pokládku podlahy sú pri izbovej teplote cca 18- 21°C , pri relatívnej vlhkosti vzduchu 55-60%.

Naša podlaha je zložená s rôznych dĺžok parkiet kôli umocneniu prírodného charakteru podlahy. Je potrebné aby inštalatér ukladal diely v harmonickom mixe krátkych stredných a dlhých dielov, aby sa nevyskytovali v jednej čast miestnosti len dlhé a inde len krátke parkety.

Prehľad rôznych spôsobov montáže: 

Spôsob montáže kvalita náklady náročnosť montáže + výhody                        - nevýhody
Celoplošným lepením ***** ***** ***** (len pre profesinálnu montáž) + podlahové vykurovanie + akustika +veľké plochy - náklady na lepidlo
Samolepiaci systém ELASTILON **** **** **      (jednoduchá montáž) + bez lepenia do podkladu + akustika +veľké plochy + mäkší došlap - náklady na systém
Húsenicové lepenie *** *** ***     (stredne náročná montáž) + nízke náklady na lepidlo + veľké plochy - akustika
Klincovanie ** ** **      (jednoduchá montáž, nutný rošt) + nízke náklady - špecifické využitie - akustika 
Lepenie spoja  * * *        (veľmi jednoduchá montáž) + nízke náklady - prerušenie väčšej plochy - akustika - vlastnosti plávajúcej klik podlahy

 

Inštalacia na ELASTILON

Celoplošné lepenie

Inštalácia klincovaním

Húsenicové lepenie

Plávajúco lepením spoja

We use cookies so that we can provide you with the best user experience possible.    
Change settings