Prázdny
Prázdny

INŠTALÁCIA PODLAHY

CELOPLOšNé LEPENIE

Prázdny

Inštalacia na ELASTILON

Celoplošné lepenie

Inštalácia klincovaním

Húsenicové lepenie

Plávajúco lepením spoja

Na lepenie naších parkiet doporučujeme systémy Tover a SikaBond na drevené podlahy:

 celoplošné lepenie elastickými lepidlami Sika
 celoplošné lepenie elastickými lepidlami Tover MS silan-polymer
 celoplošné lepenie lepidlom Tover TOVCOL TP2C
 húsenicová aplikácia Tover Sigil MS alebo Sika
 Sika AcouBond System s pridanou hodnotou lepšieho tlmenia hluku

Celoplošné lepenie

Lepidlo sa rovnomerne nanáša na podklad ozubenou stierkou. Doba odvetrania lepidla korešponduje s typom krytiny, u nepriepustných podlahovín je táto doba o niečo dlhšia. Po nanesení sa podlaha dôkladne pritlačí k podkladu, aby lepidlo celoplošne pokrylo zadnú stranu podlahy a bol vytlačený všetok vzduch. V prípade potreby keď je problém s vlhkosťou podkladu doporučujeme predtým použiť aj SIKA156 ako parozábranu

Lepidlo bez rozpúšťadiel SikaBond T-52 je ideálne na lepenie masívnych parkiet. Elastické lepidlo rovnomerne prenáša na podklad celú záťaž spôsobenú deformáciami dreva. Výsledkom je dobrý vzhľad. Spotreba 700-1000g/m2

Sika AcouBon​​​​​​​d Systém

V tomto systéme sú spojené výhody lepených a plávajúcich podláh. Podložka Sika Layer znižuje úroveň hluku v miestnosti pod nami a pružné lepidlo je prvok tlmiaci hluk v miestnosti , pretože vylučuje voľné vibrovanie celej vrstvy podlahy.

Vďaka systému Sika AcouBond je podlaha mimoriadne odolná , má oveľa lepšiu schopnosť tlmiť hluk (redukcia krokového hluku až do 18dB), podlaha je pochôdzna už počas kladenia, redukuje prenos napätia na podklad, systém vhodný na lepenie priamo na staré dlažby a v neposlednom rade vyšší komfort chodenia.

Spotreba lepidla 400-500 ml/m2 + acustická podložka Sika Layer -03/-05

Húsenicová aplikácia SikaBond T52FC

Húsenicové lepenie je rýchlejšie ako pri aplikácii ozubenou stierkou s nižšou spotrebou.
Spotreba 200-350ml/m2

 

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU

Pripravenosť podkladu:

Podklady k pokládke musia zodpovedať všeobecne uznávaným pravidlám oboru pri dodržaní VOB, časť C, DIN 18 356 ,,Pokladanie parketových podláh” Podklady teda musia byť suché, rovné, pevné a čisté. Minerálne podklady môžu mať podľa merania CM- prístrojom zvyškovú vlhkosť maximálne 2 % percentá, anhydritové potery maximálne 0,5 percenta. Nerovnosti podkladu 3 a viac milimetrov na prvý meter a 2 alebo viac milimetrov na každý ďalší bežný meter sa musia vyrovnať v súlade s DIN 18 202,tabuľka 3, riadok 4.

Všetky minerálne podklady (s výnimkou liateho asfaltového poteru) treba vyložiť PE fóliou v hrúbke 0,2 milimetra vo forme vaničky a okraje fólií sa musia na spojoch prekrývať najmenej o 20 centimetrov a spoje musia byť prelepené.

U nepodpivničených priestorov a základoch, pri ktorých nie je zabezpečená dostatočná ochrana proti vlhkosti, je treba položiť fóliu z umelej hmoty v hrúbke minimálne 1,2 milimetra alebo obdobnú parozábranu. Pásy musia byť spolu natrvalo zlepené a pri stenách vytiahnuté do výšky vo forme vaničky.

Základné podmienky inštalácie:

Všetok inštalačný materiál (parkety, lepidlá, parozábranová podložka) by mal byť umiestnený do miesta inštalácie minimálne 4 dni pred samotnou inštaláciou. Balenia parkiet nerozbalujte. Pred pokládkou skontrolujte, či balenie neobsahuje poškodené parkety. Masívna dubová podlaha je prírodný produkt a preto sa môžu jednotlivé diely podlahy farebne a štruktúrov odlišovať. Pre rovnomernejšie rozdelenie farebných a štruktúrnych odchýliek odporúčame pred pokládkou premiešať niekoľko (4-6) balení parkiet. Vhodné podmienky na pokládku podlahy sú pri izbovej teplote cca 18- 21°C , pri relatívnej vlhkosti vzduchu 55-60%.

Naša podlaha je zložená s rôznych dĺžok parkiet kôli umocneniu prírodného charakteru podlahy. Je potrebné aby inštalatér ukladal diely v harmonickom mixe krátkych stredných a dlhých dielov, aby sa nevyskytovali v jednej čast miestnosti len dlhé a inde len krátke parkety.

Prehľad rôznych spôsobov montáže: 

Spôsob montáže kvalita náklady náročnosť montáže + výhody                        - nevýhody
Celoplošným lepením ***** ***** ***** (len pre profesinálnu montáž) + podlahové vykurovanie + akustika +veľké plochy - náklady na lepidlo
Samolepiaci systém ELASTILON **** **** **      (jednoduchá montáž) + bez lepenia do podkladu + akustika +veľké plochy + mäkší došlap - náklady na systém
Húsenicové lepenie *** *** ***     (stredne náročná montáž) + nízke náklady na lepidlo + veľké plochy - akustika
Klincovanie ** ** **      (jednoduchá montáž, nutný rošt) + nízke náklady - špecifické využitie - akustika 
Lepenie spoja  * * *        (veľmi jednoduchá montáž) + nízke náklady - prerušenie väčšej plochy - akustika - vlastnosti plávajúcej klik podlahy

 

We use cookies so that we can provide you with the best user experience possible.    
Change settings